Blokkersdijk

2017-04-03T16:09:31+01:00

Beheerder: Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever. Conservator: Willy Verschueren www.natuurpuntwal.be   Status: Gewestplan: Natuurreservaat en Bufferzone (1979). Beschermd Landschap (1980). Europees Vogelrichtlijngebied (1988). Erkend Natuurreservaat (1998).   Ligging: Te Antwerpen-Linkeroever. Het reservaat beslaat 100ha waarvan 48ha wordt ingenomen door een ondiepe plas. Het wordt aan de noordkant begrensd door de Schelde, aan de oostkant door het St-Annabos, [...]